Kontakt Västmanland

Winnet i Västmanland finns på lokal nivå genom de tre lokala Winnet-nätverken som tillsammans bildar paraplyföreningen Winnet Västmanland.

Post- och besöksadress:
Kopparbergsvägen 45
722 19 Västerås

 

 

WINNET VÄSTMANLANDS STYRELSE:

Ordförande: Maria Bergström

Winnet Kolbäcksådalen
ordinarie Eva Lundgren, suppleant Margareta Hammarström

Winnet Sala:
ordinarie Isa Österberg, suppleant Cia Holmberg

Winnet Västerås:
ordinarie Helene Swärd, suppleant Lucia Grimaldi