Om oss

Women-in-network

Winnet står för Women in network, och är ett vinnande nätverk. Vi ingår i ett starkt nationellt och internationellt nätverk. Winnet verkar för

 • att kvinnor tar sin del av samhällets resurser i anspråk
 • att kvinnors kompetens tas tillvara i samhället
 • att kvinnors och mäns insatser värderas lika

Winnet arbetar för ett samhälle där kvinnors möjligheter, rättigheter och skyldigheter tas tillvara och för lika villkor och förutsättningar i fråga om arbete, arbetsvillkor, utvecklingsmöjligheter och företagande för kvinnor och män samt att en jämn könsfördelning av makt och inflytande sker.

Kvinnors drivkraft och underifrånperspektiv
· Ett forum för kvinnors åsikter

 • En plats att synas och bli bekräftade
 • Värdefulla kontakter och nätverk skapas
 • Mötesplats och träffpunkt
 • Drivs på kvinnors villkor
 • Kvinnors kompetens tas tillvaro
 • Lobbying för en jämställd arbetsmarknad och ett jämställt näringsliv

Några framgångsfaktorer för ett Winnet-nätverk

 • Attraherar kvinnor lokalt som medlemmar
 • Kvinnors engagemang tas tillvara
 • Finansiering ger möjlighet till verksamhet
 • Livlig extern kommunikation så Winnet blir en aktör/begrepp i samhället
 • Jämställdhetsperspektivet genomsyrar verksamheten
 • Verksamheten är öppen för alla
 • Legitimiteten förstärks genom kontinuerliga kontakter med kvinnor, med beslutsfattare inom det regional-politiska fältet och med organisationer/föreningar

Winnet = Resurscentra för kvinnor

Historiskt har begreppet resurscentra funnits med sedan starten 1999. Sedan 2010 arbetar resurscentra under det gemensamma namnet Winnet vilket är ett varumärke som ägs av Winnet Sverige och Winnet Europe.

Läs mer om hur vi jobbar med lika villkor här!